Llogaritësi i çatisë Tondach me dy pjerrësi

Llogaritja e çatisë me katër pjerrësi
Shkruani e-mailin tuaj dhe ne do t`ju dërgojmë informacion për materialet
Të dhënat tuaja personale do të trajtohen në mënyrë konfidenciale. Pëlqimin tuaj mund ta tërhiqni në çdo kohë (psh me telefon +383 49 476 900 / +355 69 400 1279 ose në e-mail: office.al@wienerberger.com). Tërheqja e pëlqimit nuk e prek ligjshmërinë e përpunimit, i cili bazohet në pëlqimin që keni dhënë para se ta tërhiqni. Për informacion shtesë lidhur me ruajtjen, përpunimin dhe fshirjen e të dhënave, si dhe lidhur me të drejtat tuaja për përdorimin e të dhënave personale mund të referoheni te Mbrojtja e të dhënave personale.